تخفیف های نت برگ برای باغ گیاه شناسی

باغ گیاه شناسی ایران، در سال 1347 و در مسیر اتوبان تهران کرج افتتاح شد. عملیات ساختمان باغ گیاه شناسی ملی ایران، با واگذاری قطعه زمینی از اراضی چیتگر ادامه دارد و آخرین مراحل اجرایی خود را پشت سر می گذارد. مساحت باغ در حدود 145 هکتار است و نقشه ی اجرایی آن به گونه ای طراحی شده که یادآور الگوی باغ های ایرانی باشد، به این معنی که یک میدان در میان باغ، و چهار بولوار قائمه، در چهار گوشه ی میدان پیش بینی شده است. این باغ میزبان 3000 گونه گیاه درختچه ای، بوته ای و درختی است که از رویشگاه های متنوع ایران و جهان نظر زاگرس و البرز، اروپا، امریکا، چین و ژاپن مشتمل می شود که علاوه بر اینها، گیاهان دارویی و طبی نیز در خاک باغ موزه پرورش می یابند. در عین حال این باغ موزه به عنوان یک حفاظت گاه زیستی، مرکز ذخیره ژنتیکی گیاهانی است که در معرض خطر انقراض قرار دارند. شما می توانید بلیت باغ گیاه شناسی ایران را در همین صفحه و با تخفیف خریداری کنید.

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال