تخفیف های نت برگ برای بافت کف سر

روش‌های مختلفی برای بافت مو روی کف سر وجود دارد که بافت آفریقایی و بافت مکزیکی از معروف‌ترین آنها هستند. البته گاهی برای بافت فرانسوی مو و بافت سوئدی مو و کلا بافت‌های اروپایی مو از روش بافت کف سر استفاده می‌کنند. در این روش ها معمولا برای بافت ساقه موها از نزدیکترین نقطه به کف سر استفاده می‌کنند . ظاهر این نوع بافت‌ها به شکلی است که انگار بافت روی کف سر نشسته است. برای استفاده از انواع بافت موی کف سر می‌توانید از تخفیف‌های بافت مو نت‌برگ در بهترین مراکز زیبایی استفاده کنید.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال