تخفیف های نت برگ برای بالش

بالش‌ها وسیله‌های اصلی برای حمایت از سر و گردن در زمان خواب هستند. میزان نرمی و راحتی، ارتفاع مناسب، نوع پارچه، نوع مواد داخل بالش همگی در کنار هم می‌توانند یک بالش را به بهترین بالش برای خواب راحت تبدیل کنند. استفاده از بالش‌های نامناسب همانطور که کیفیت خواب را از بین می‌برد و شب ناآرامی به وجود می‌آورد، سلامت سر، گردن و ستون فقرات را نیز با خطر مواجه می‌کند.


(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال