تخفیف های نت برگ برای برداشتن خال

خال ها زائده های گوشتی، تیره رنگ و ناهمگونی هستند که روی پوست ظاهر می شوند و گاهی سبب آزار روحی فرد می شوند و زیبایی وی را تحت تاثیر قرار می دهند. اما امروزه و با شناخت انواع مختلف خال ها به راحتی می توان آنها را برداشت روش های بسیاری برای برداشتن بدون خطر خال وجود دارد که شامل لایه برداری ، درم ابرژن، لیزر و... می شود.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال