تخفیف های نت برگ برای بلیچینگ

استفاده از مواد غذایی رنگی مانند قهوه و چای و همچنین کشیدن سیگار تاثیر نامناسبی روی رنگ دندان‌ها می‌گذارد. بلیچینگ راهی سریع و مطمئن برای داشتن دندان‌های سفید و مرواریدگون است.  بلیچینگ دندان یکی از راه‌های زیبایی دندان و اصلاح طرح لبخند شناخته می‌شود که با استفاده از مواد خاص و تحت نظر دندانپزشک زیبایی انجام می‌گیرد. برای انجام بلیچینگ با تخفیف در بهترین مطب‌های دندانپزشکی زیبایی می‌توانید از پیشنهادهای همراه با تخفیف نت‌برگ استفاده کنید.


نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال