تخفیف های نت برگ برای بوتاکس خط اخم

حتما شما هم دیده‌اید افرادی که در حالت معمولی نیز اخم‌های در هم کشیده دارند و به نظر می‌رسد از همه چیز ناراحت و عصبانی هستند. به خطوط عمودی و خشن میان دو ابرو خط اخم می‌گویند. خطوط اخم نه به دلیل بد اخلاقی، بلکه معمولا بر اثر نور شدید آفتاب، افزایش سن، ژنتیک و... به وجود می‌آید. یکی از بهترین روش‌ها برای رفع خط اخم استفاده از بوتاکس خط اخم است. بوتاکس باعث شل شدن عضلات میان دو ابرو شده و جلوی در هم کشیدن شده آنها را می‌گیرد.


نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال