تخفیف های نت برگ برای بوتاکس خط خنده

وجود خط خنده روی گونه‌ها و در اطراف لب شاید نشان‌دهنده زندگی شیرین و پر از خنده باشد اما به مرور زمان و با افزایش سن، این خطوط و چین و چروک، سن را بیشتر نشان می‌دهند. حتی گاهی به چین هایی که موقع خنده، در گوشه چشم ظاهر می‌شود نیز خط خنده گفته می‌شود.

با استفاده از بوتاکس خط خنده می‌توان چین و چروک‌های ناخواسته دور دهان و لب و چشم ها را کاهش داد. البته تزریق بوتاکس خط خنده به مهارت‌های پزشک زیبایی بستگی دارد تا به طور کامل باعث رفع چین خوردگی‌ها شود پس بهتر است این خدمات را زیر نظر یک پزشک زیبایی متخصص تجربه کنید.


نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال