تخفیف های نت برگ برای بوتاکس پیشانی

پیشانی با داشتن پوستی صاف و کشیده همیشه در معرض نور آفتاب و تاثیرات آب و هوایی قرار دارد. گاهی چین‌ها و چروک‌هایی روی پیشانی ظاهر شده که اگر به موقع به آنها رسیدگی نگردد هر روز عمیق‌تر و ناگوارتر می‌شوند. حتی یک خط ریز روی پیشانی گاهی سن را تا چندین سال بیشتر نشان می‌دهد. بهترین روش برای رفع چین و چروک های پیشانی، تزریق بوتاکس پیشانی زیر نظر یک پزشک زیبایی متخصص است.


نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال