تخفیف های نت برگ برای بوم گردی

بوم گردی از جدیدترین روش های مسافرتی در کشورمان است که روز به روز با رونق بیشتری روبرو می‌شود. استفاده از یک راهنمای بومی که به منطقه آشنایی کامل دارد کمک می‌کند هیچ یک از مناطق دیدنی منطقه دور از دید نمانند. همچنین اقامت در اقامتگاه بوم گردی و صرف کردن غذاهای بومی منطقه از جذابیت‌های یک تور بوم گردی جذاب است. در واقع بومگردی یعنی سفری مسئولانه همراه با حفظ محیط زیست در مناطق طبیعی. همچنین بوم‌گردها باعث رونق زندگی مردم محلی و بومی می‌شوند و از مهاجرت بی مورد آنها به شهرها جلوگیری می کنند.

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال