تخفیف های نت برگ برای بیلیارد

در ایران بیلیارد هشت توپ، نه توپ، ده توپ و اسنوکر بسیار رایج است. این سبک از بازی مشتق شده از شیوه ی روسی آن است، و اکثر نام گذاری های بازی، از اسامی روسی آنها اقتباس شده است. مثلا شار که همان گوی است. تاریخچه ی دقیقی از این بازی در دسترس نیست، اما در زمان شکسپیر این بازی رواج داشته و مردم آن را بازی می کردند. هر سبک از بازی، قوانین مخصوص خود را دارد. بیشتر در ایران هشت توپه (ایت بال) و اسنوکر محبوبیت دارد و مردم بیشتر این دو را بازی می کنند. در هشت توپه بازیکن توپ را به کمک شار سفید وارد سوراخ ها می کند و در آخر برای زدن توپ سیاه یا هشت اقدام می کند. اما در اسنوکر هر توپ دارای امتیاز بخصوصی است و توپ های رنگی بعد از توپ های قرمز مورد هفد قرار می گیرند. اگر به بیلیارد علاقه دارید، تخفیف های ما را از دست ندهید.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال