تخفیف های نت برگ برای تئاتر کودک

شخصیت اصلی افراد در سنین کودکی شکل می‌گیرد به همین دلیل سن کودکی به عنوان یکی از حساس‌ترین مراحل شکل‌گیری شخصیت انسان شناخته می‌شود. همانطور که کتاب خواندن پدر و مادر روی کتابخوان شدن کودک تاثیر دارد، انجام  تفریح فرهنگی نیز باعث رشد فکری و عقلی کودک می‌شود. بسیاری از پدر و مادرها برای شکل‌گیری مناسب شخصیت کودک خود و همچنین لذت بردن از اوقات فراغت، او را به تئاترهای مخصوص کودک می‌برند. تئاتر کودک متناسب با سن و حال و هوای کودک ساخته می‌شود و با آشنایی به روانشناسی کودک در شکل‌گیری شخصیت او نقش بسزایی دارد.


نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال