تخفیف های نت برگ برای تای ماساژ

ماساژ تای یکی از هنرهای شفابخش و قدیمی از طب سنتی كشور تایلند است. شاید در ابتدا احساس کنید تای ماساژ مانند مشت و مال دادن‌های مرسوم در حمام‌های قدیمی خودمان باشد. اما هدف ماساژ تایلندی در واقع با برداشتن موانع و آزاد کردن مسیرهای انرژی بدن همراه است که با فشردن نقاط مخصوص بدن این کار انجام می‌شود. اگر چه ماساژ تایلندی با پویایی و قدرت بالایی انجام می‌گیرد اما آرامش جسمی و ذهنی بعد از دریافت ماساژ تای مثال زدنی است. برای استفاده از خدمات ماساژ بهترین مراکز ماساژ و سالن ماساژ تایلندی می‌توانید از پیشنهادهای نت‌برگ همراه با تخفیف استفاده کنید.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال