تخفیف های نت برگ برای تزریق چربی به صورت

امروزه خیلی از افراد با استفاده از تزریق‌های زیبایی سعی در جوانسازی و رفع چین و چروک خود دارند. یکی از بهترین و سازگارترین فیلرها برای تزریق فیلر به بدن را می‌توان تزریق چربی خود فرد دانست. در این روش چربی از ناحیه‌های مانند شکم و ران برداشته شده و برای تزریق چربی به صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد. چون فیلر استفاده شده در این روش از بدن خود فرد به دست آمده بنابراین بدن با آن سازگاری بسیار مناسبی ایجاد می‌کند. از فیلر چربی برای بزرگ کردن لب، گذاشتن گونه، زاویه سازی فک، افزایش سایز باسن و سینه و... استفاده می‌شود.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال