تخفیف های نت برگ برای تزریق ژل خط اخم

به خط‌های عمودی و عمیق که در وسط ابروها ایجاد شده خط اخم گفته می‌شود. گاهی فرد حتی بدون اینکه اخم کرده باشد این خط‌ها ایجاد می‌شود و ظاهری ناراحت و افسرده به چهره می‌بخشد. یکی از راه های رفع کردن خط اخم استفاده از تزریق بوتاکس خط اخم است که با فلج کردن عضلات درگیر در اخم باعث باز شدن آن می‌شود. ولی اگر عمق خط اخمی زیاد باشد باید از تزریق ژل و یا فیلر  خط اخم کمک گرفت. ژل با با پر کردن چین و چروک‌ها باعث می‌شود پوست کشیده شود و جوان‌تر به نظر برسد.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال