تخفیف های نت برگ برای تمهیدات کرونا-سالن‌های زیبایی

از روش‌های مقابله موثر با ویروس جدید کرونا، استفاده از ماسک، مواد ضدعفونی‌کننده، دستکش و حفظ فاصله اجتماعی‌ست. سالن‌های زیبایی با شروع فعالیت خود ملزم به رعایت کلیه و دقیق پروتکل‌های بهداشتی هستند. پرهیز از تجمع در این مراکز، نوبت‌دهی با فواصل زمانی از دیگر راه‌های پیشگیری از ابتلا به ویروس کروناست.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال