تخفیف های نت برگ برای تنیس

تنیس یک ورزش انگلیسی است که در میان اشراف زادگان رواج زیادی داشت و بعدها به کشورهایی که تحت استعمار بریتانیا بودند راه پیدا کرد. تاریخ تنیس در ایران به بعد از جنگ جهانی دوم باز می گردد. اولین مسابقات تنیس در ایران نیز در همان حدود، یعنی سال 1318 و در زمین امجدیه برگزار شد که نشان می دهد در همان تاریخ، ورزشتنیس در میان قشر مرفه اجتماع دارای جایگاه ویژه ای بوده است. کماکان و با گذشت اینهمه سال، تنیس یک ورزش لوکس و اشرافی به حساب می آید، چرا که خرید لوازم آن، و تهیه ی زمین بسیار گران است و بازیکنان پیش از بازی نیاز به یادگیری مهارت های خاصی دارند، به همین جهت این ورزش هنوز در میان عموم مردم رواج پیدا نکرده است. برای همین نت برگ، با ارائه تخفیف های استثنایی روی ملزومات ورزشتنیس، و یا زمین های بازی و کلاس های آموزشی تلاش می کند تا این روزش را از یک بازی لوکس به یک ورزش به صرفه تبدیل کند تا همه ی کاربران نت برگ بتوانند از آن لذت ببرند.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال