تخفیف های نت برگ برای تور گلاب گیری

گلاب گیری فرهنگی ایرانی است که از هزاران سال پیش تا به اکنون رواج دارد. دیدن گلاب گیری به روش سنتی که از هزار سال پیش تا به الان مرسوم بوده و فقط تغییرات جزئی در آن صورت گرفته از ویژگی های تور گلاب گیری کاشان است. نت‌برگ با معرفی بهترین تورهای گلاب گیری کاشان، قمصر، نیاسر و... به شما کمک می‌کند بتوانید با این فرهنگ و سنت هزاران ساله آشنا شده و در بوی دلپذیر گل محمدی غرق لذت شوید.


(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال