تخفیف های نت برگ برای حجامت

حجامت یکی از درمان های طب سنتی است که در منابع طب اسلام به عنوان یكی از اركان مهم درمان از آن نام برده می شود. این روش، بیماری های گوناگونی را درمان می کند و همچنین از بسیاری بیماری ها پیشگیری می کند. ابوعلی سینا پزشک بزرگ ایرانی نیز اعتقاد داشت می توان از طریق حجامت صفرا و سودا را دفع کرد

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال