تخفیف های نت برگ برای خشکشویی آنلاین

با افزایش زندگی ماشینی و مواجه شدن با کمبود وقت لزوم تاسیس خشکشویی آنلاین به شدت احساس می‌شد. خشکشویی آنلاین با دریافت سفارش آنلاین به درب منزل می‌آیند و لباس‌های چرک را با خود می‌برند. سپس بعد از شستشوی لباس‌ها، آنها را در بسته بندی‌های مناسب قرار داده و در اسرع وقت باز می‌گردانند. این کار نه تنها باعث می‌شود دیگر مجبور به شستن کوهی از لباس‌های چرک نباشیم بلکه کمک می‌کند کارهایمان خیلی سریع‌تر و به موقع‌تر انجام شود.


(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال