تخفیف های نت برگ برای دندانپزشک زیبایی

دندانپزشک زیبایی با دندانپزشک ترمیمی متفاوت است.  به دندانپزشک هایی که با انجام خدماتی مانند ایمپلنت، لمینیت، کامپوزیت ونیر ، بلیچینگ و ... باعث زیبا تر شدن دندان ها می‌شوند دندان پزشکان زیبایی می‌گویند. البته این بدین معنا نیست که به خدمات ترمیمی تسلط نداشته باشند. زیرا بسیاری از این خدمات در ابتدا نیازمند به ترمیم دندان‌ها دارد. اما توجه و دقت دندانپزشک زیبایی بیشتر معطوف به خدمات زیبایی دندان‌هاست

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال