اگر می خواهید به یک رستوران لوکس سنتی با موسیقی زنده بروید، لازم نیست به دنبال قیمت مناسب آن باشید. بلکه بهتر است از تخفیف همان رستوران استفاده کنید و از همان خدمات با هزینه کمتر استفاده کنید. این امکانی است که از طریق نت برگ برای کاربران فراهم شده و شما هم می توانید یکی از کاربران نت برگ باشید.


نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال