تخفیف های نت برگ برای رفع موخوره

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای رفع مو خوره کوتاهی مو یا کوپ مو است که با کوتاه کردن ساقه آسیب دیده مو، جلوی آسیب‌های بعدی را می‌گیرند. اما گاهی مو آنقدر بلند و زیباست که نمی‌توان به راحتی از آن دل کند و کوتاهشان کرد. در این مواقع می‌توان از روش‌های دیگر رفع و درمان موخوره بدون کوتاهی مو استفاده کرد. به عنوان مثال استفاده از دستگاه مو خوره گیر می‌تواند موخوره مو را از بین ببرد و دیگر نیاز به کوتاهی مو نباشد. همچنین استفاده از خدماتی همچون ترمیم و آبرسانی مو ، بوتاکس مو و کراتینه مو و.... در این راه بسیار ثمربخش است. برای رفع موخوره مو می‌توانید از بهترین سالن های زیبایی مورد پیشنهاد نت‌برگ استفاده کنید.

نت‌برگ‌های غیر فعال