تخفیف های نت برگ برای رفع چین و چروک دور چشم

چشم ها دریچه رویارویی ما با دنیا هستند که با آن می توانیم غرق در زیبایی های طبیعت و دنیا شویم. اما چقدر به زیبایی خود چشم ها اهمیت می دهیم؟ یکی از المان هایی که می تواند روی زیبایی چشم ها تاثیر گذار باشد پوست اطراف چشم و پلک ها هستند. اما متاسفانه افزایش سن و یا تاثیرات محیطی باعث می شود تا چین و چروک هایی دور چشم ها ایجاد شود و روی زیبایی آن تاثیر بگذارد. خدمات کلینیک های زیبایی برای رفع چین و چروک دور چشم شامل تزریق بوتاکس، مزوتراپی، استفاده از لیزر جوانسازی، دستگاه های مکانیکی رفع چین و چروک همچون میکرودرم و... می شود که هر کدام می تواند تاثیر بسیاری روی زیبایی چشم ها و رفع چین و چروک اطراف چشم داشته باشند.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال