تخفیف های نت برگ برای رفلکسولوژی پا

رفلکسولوژی پا یا بازتاب شناسی پا نوعی از ماساژ کف پاست که با فشار دادن‌های ملایم روی نقاط مختلف پا، به درمان مشکلات اندام‌های داخلی، غدد درون ریز، و امعا و احشای و... کمک می‌کنند. در این ماساژ درمانی اعتقاد بر این است که هر نقطه از پا منعکس کننده قسمتی از اعضای بدن است که با ماساژ آن نقطه روی پا می‌توان به متعادل‌سازی و درمان مشکلات بدن پرداخت. به عبارت دیگر، پاها نمایانگر نقشه کل بدن هستند و  رابطه مستقیمی با اعضای بدن دارند. برای استفاده از خدمات ماساژ درمانی و ماساژ زیبایی می‌توانید تخفیف‌های نت‌برگ را دنبال کنید.

(بدون نت برگ فعال)

در این دسته نت‌برگی موجود نمی باشد!

مشاهده همه پیشنهاد ها