تخفیف های نت برگ برای رنگساژ مو

موهای رنگ‌شده به‌مرورزمان رنگ‌پریده می‌شوند و زیبایی روزهای اول خود را از دست می‌دهند. رنگساژ کردن مو درواقع ترمیم دوباره رنگ مو است. با این تفاوت که این بار دیگر لازم نیست رنگ و اکسیدان را باهم مخلوط کنید. بلکه با این کار می‌توانید دوباره به موهای زیبایی ببخشید. این روش بیشتر برای موهای مش و دکلره شده استفاده می‌شود زیرا این موها به شکل بهتری پذیرای رنگ جدید هستند. اگر شما نیز به دنبال خدمات رنگساژ مو در بهترین سالن‌های زیبایی هستید می‌توانید از تخفیف‌های نت‌برگ استفاده کنید.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال