تخفیف های نت برگ برای روشویی ماشین

به مجموعه خدماتی که برای شستشوی بدنه ماشین انجام می‌گیرد، روشویی ماشین گفته می‌شود. گاهی این شستشو با استفاده از دستگاه‌های اتوماتیک انجام می شود که به آن کاروش اتوماتیک می‌گوییم و گاهی این کار به روش شستشو با دست انجام می‌گیرد که به آن کارواش دسته گفته می‌شود. زیرشویی، واکس داشبود ، پولیش ماشین ، واکس لاستیک و... نیز از خدماتی است که در یک مرکز شستشوی ماشین و یا کارواش خودرو انجام می‌شود.

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال