تخفیف های نت برگ برای سفره افطار

از هر کسی که عاشق افطار خوردن خانوادگی باشد بپرسید، می گوید سفره افطاری که سال ها پیش مادربزرگ توی خانه اش می چید و همه اعضای خانواده را دور خودش جمع می کرد یک چیز دیگر بود. سفره ای که نان تازه، پنیر، سبزی ، زولبیا و خرمایش همیشه به راه بود و آش و حلیم اش دل همه را می برد. البته حالا خیلی از رستوران های تهران برای ساعت های دلنشین و ملکوتی افطار بزم باشکوهی را برگزار می کنند که حس آن روزها را زنده می کند. کافیست جستجویی بکنید تا با رستوران هایی که متنوع ترین سفره های افطاری را در اختیارتان قرار می دهند آشنا شوید.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال