تخفیف های نت برگ برای سوارکاری

همه ما از کودکی سوار بر اسب‌های خیالی خود به این طرف و آن طرف دویده‌ایم و از کوه‌ها و دره‌ها پریده‌ایم. شاید در نگاه اول به نظر برسد در ورزش سوارکاری، فشاری به سوارکار وارد نمی‌شود. اما کافیست فقط یک بار این ورزش را تجربه کنید تا متوجه شوید چطور تمامی اعضا و جوارح و حتی روحتان درگیر این ورزش شیرین می‌شود. در سوارکاری باید حرکات‌تان را مطابق با حرکات اسب تنظیم کنید و به نوعی با اسب یکی شوید که باعث تقویت تعادل خواهد شد.


نت‌برگ‌های غیر فعال