تخفیف های نت برگ برای سورتمه تهران

تهران فقط دود و ترافیک و شلوغی نداره، تهران کلی جذابیت و هیجان داره فقط باید جاشونو بلد باشی.

یکی از جذابیت ها و هیجان هایی که تو تهران میشه تجربه کرد، سورتمه تهران واقع در منطقه دربنده. پس خودتونو مهمون کنین به یکی از هیجان هایی که میتونین تو تهران تجربه کنین اونم تو منطقه ای به دور از ترافیک و دود و دم مرکز شهر.

سورتمه تهران یعنی هیجان سورتمه سواری در منطقه ی کوهستانی تهران.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال