تخفیف های نت برگ برای سینما 4 بعدی

بعد از ساخت سینماهای سه بعدی بود که برای افزایش هیجان بیننده، افکت‌های محیطی و حرکت صندلی که متناسب با موضوع فیلم بود را به آن اضافه کردند. همین افکت‌های محیطی و حرکتی را بعد چهارم نامیدند و نام آن را به سینما 4 بعدی تغییر دادند. در سینما چهار بعدی بینندگان همزمان که مشغول دیدن فیلم با استفاده از عینک‌های مخصوص هستند، واکنش‌ها و افکت‌های حرکتی و محیطی واقعی را نیز تجربه می‌کنند. تحریک پا، ویبره اندام، حرکت صندلی در چهار جهت، سقوط صندلی، رعد و برق، طوفان، برف و باران و... از نمونه اتفاق‌هایی است که امکان دارد در هنگام تماشای یک فیلم چهار بعدی برایتان رخ بیفتد.

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال