تخفیف های نت برگ برای صفرشویی

وقتی روشویی خودرو را در یک کارواش ماشین مطمئن انجام می‌دهید، کثیف بودن داخل خودرو توی ذوق می‌زند و بهم‌ریختگی آن بیشتر به چشم می‌آید. در این مواقع می‌توانید با انجام صفر شویی اتومبیل خودتان را به یک ماشین صفر تبدیل کنید. در مجموع صفرشویی خودرو، به کارهایی گفته می‌شود که در آن تمام اجزای داخل اتاق، رویه درها، داشبود و موتور شستشو می‌شود. صفرشویی می‌تواند جلوه و زیبایی داخلی خودرو شما را چند برابر کند زیرا با این خدمات همراه با اینکه بدنه خودروی شما تمیز می‌شود، داخل آن نیز پاکیزه و تمیز شده و گویی تبدیل به یک خودروی صفر و کارنکرده می‌شود

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال