تخفیف های نت برگ برای طراحی حنا

مِهندی یا طراحی حنا، یا حنا نگاری یک هنر هندی قدیمی است که با استفاده از حنا به نقاشی روی نقاط مختلف بدن خصوصا دست می پردازند. مهندی در واقع نام گیاه حنا به زبان هندی است. اگرچه خاستگاه این هنر مصر باستان است اما به لطف همه گیر شدن رسوم هندی، امروزه بیشتر مردم دنیا حنانگاری یا مهندی را یک هنر هندی می دانند تا مصری. بیشتر طرح های مهندی گل و بلبل است که شکل نقش و نگار آن با چیزی که در نقش بته جغه ها و سوسن ها و شمسه های ایرانی دیده می شود متفاوت است. اگرچه بسیاری از هنرمندان ایرانی امروزه نقش های سنتی هندی را روی دست می نگارند، اما کسانی هم هستند که با الهام از الگوهای هنر ایرانی، طراحی حنا را بومی سازی کرده اند و به آن رنگ و بوی ایرانی بخشیده اند. می توانید بن مراکز آموزشطراحی حنا و یا خدمات مهندی و حنانگاری رو از روی سایت نت برگ خریداری کنید.  

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال