تخفیف های نت برگ برای عصب کشی

همه ما حتی برای یک بار هم که شده با سختی‌های دندان درد روبرو شدیم. با افزایش پوسیدگی‌های مینای دندان و رسیدن این پوسیدگی به عاج دندان احتمال آسیب‌دیدگی عصب دندان زیاد می‌شود. شاید ارزان‌ترین راه خلاص شدن از درد دندان کشیدن آن باشد اما درمان ریشه دندان یا به اصطلاح عصب‌کشی به حفظ کردن دندان شما منجر می‌شود. در عصب کشی بخش‌های آلوده و عفونی دندان خارج شده سپس مجرای ریشه و پالپ دندان با مواد مخصوصی پر می‌شود تا راه نفوذ باکتری‌ها بسته شود. روکش کردن نیز باعث می‌شود دندان عصب کشی شده مقاوم‌تر شده و اگر نگهداری‌های لازم و درست را انجام دهید شاید تا سال‌های سال بتوانید از این دندان به خوبی استفاده کنید.


نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال