تخفیف های نت برگ برای عکاسی

عکاسی در لغت هم به معنی عمل ثبت عکس، و هم به حرفه ی کسی اطلاق می شود که تصاویر را با دوربین عکاسی ثبت می کند. در عموم کشورهای جهان عکاسی را فتوگرافی می نامند که از دو کلمه ی فتو به معنای نور و گرافی به معنای ثبت، گرفته شده است. در واقع می توان عکاسی را یک عمل دو مرحله ای قلمداد کرد. در مرحله ی اول عکاس به ثبت تصویر از طریق دریافت نور روی نگاتیو و یا سنسور لکترونیکی/">الکترونیکی می پردازد و در مرحله ی دوم تصویر ذخیره شده را بر روی کاغذ چاپ می کند. جستجو در تاریخ عکاسی و تلاش برای یافتن مخترع حقیقی آن کار بیهوده ای است چرا که این هنر-صنعت در طول زمان توسط عده ی زیادی آماده شده و مورد توسعه قرار گرفته است. نت برگ هم در موضوع تولید عکس و آتلیه های عکاسی، هم در خصوص کلاس های آموزشعکاسی، تخفیف های خیلی خوبی را ارائه می کند.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال