تخفیف های نت برگ برای فرار از اتاق

بازی فرار از اتاق جز بازی های فیزیکی، هیجانی و البته گروهی است. به طوری که شما در یک زمین بازی که معمولا دارای یک یا چند اتاق با چیدمان خاص هستند قرار می‌گیرید و با حل کردن پازل‌ها، معماها و پیدا کردن رازها به راه‌حل می‌رسید و خود را از مخمصه‌ای که گیرش افتاده‌اید نجات می‌دهید. در بازی‌های اسکیپ روم یا اتاق فرار، هوش و پشتکار به همراه میزان فراوانی خلاقیت حرف اول را می‌زند. البته یاری گرفتن از هم گروهی‌های همفکر نیز در این راه به شما کمک خواهد کرد.


نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال