تخفیف های نت برگ برای فر مو با تخفیف

برای این که موهایتان مدت زمان بیشتری فر بماند باید از کشیدن موهایتان خودداری کنید. برس زدن طولانی به مو را فراموش کنید و از شانه مو با دانه درشت استفاده کرده تا فقط گره موها را باز کنید. همچنین سعی کنید به هیچ وجه از کش مو برای بستن موها استفاده نکنید زیرا موهای فر آسیب پذیر شده و به راحتی می‌شکنند. موهای خود را فر کرده اید که از زیبایی‌های مدل‌های موی باز استفاده کنید پس تا می‌توانید از این زیبایی منحصر به فرد استفاده کنید. برای انجام فر مو با تخفیف می‌توانید از پیشنهادهای نت‌برگ استفاده کنید.


نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال