تخفیف های نت برگ برای فیلر گونه

تزریق ژل گونه پرکاربردترین روش مورد استفاده برای جایگزین کردن اندازه و حجم از بین رفته و بزرگ کردن گونه در جراحی‌های زیبایی محسوب می‌شود. در فرایند برجسته سازی گونه با تزریق فیلر گونه، مقدار ژل مورد نیاز برای هر بیمار متفاوت است و بستگی به میزان حجم از بین رفته و اندازه گونه بیمار دارد. با استفاده از فیلرها می‌توان زاویه‌های صورت و گونه را ترمیم کرد تا فرد ظاهر بهتر و مناسب‌تری پیدا کند.


نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال