تخفیف های نت برگ برای قایق موتوری

تا به حال روی یک کشتی بزرگ بوده‌اید که دست‌هایتان را باز کنید و باد مثل فیلم تایتانیک توی موهایتان بپیچد؟! با قایق موتوری هم همین احساس را تجربه خواهید کرد! البته در مقیاسی بسیار کوچکتر و البته سریعتر! قایق موتوری یکی از وسیله‌های محبوب برای طی کردن مسیر روی آبهای آزاد است. سرعت فوق‌العاده این وسیله نقلیه باعث شده به عنوان یکی از وسایل تفریحی برای انجام تفریحات دریایی و تفریحات آبی شناخته شود. سرعت، هیجان و حرکات مارپیچ دلهره‌آور باعث شده قایق‌های موتوری

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال