تخفیف های نت برگ برای لازانیا

لازانیا از ورقه‌های خمیر مانندی تشکیل شده که روی هم قرار می‌گیرند و البته در بین آنها سس‌های مختلفی قرار داده می‌شود. البته اگر در ایتالیا به دنبال لازانیا باشید غذایی در اختیارتان قرار می‌دهند که از گوشت، سس گوجه، پنیر پیتزا و قارچ تشکیل شده است. لازانیا در ایران و مخصوصا در بین بچه‌ها محبوبیت فراوانی دارد البته سس تهیه شده در ایران گاهی با سس‌های ایتالیایی متفاوت است. برای تجربه کردن طعم‌های بی‌نظیر بهترین لازانیا پخته شده در بهترین رستوران های ایتالیایی می‌توانید از تخفیف‌های نت‌برگ استفاده کنید.

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال