تخفیف های نت برگ برای لیزر فول بادی

انجام لیزر در نقاط مختلفی از بدن انجام می‌پذیرد. لیزر زیر بغل، لیزر کشاله ران، لیزر دست، لیزر پا، لیزر بیکینی و لیزر صورت نمونه‌هایی از این لیزرها هستند. بعضی از مراکز لیزر، به دلیل استفاده از تجهیزات قدیمی و... رفع موهای زائد را برای نقاط خاص از بدن انجام نمی‌دهند. اما بسیاری از کلینیک های لیزر معرفی شده در نت‌برگ، با توجه به استفاده از دستگاه های مدرن لیزر و بهره گرفتن از تکنسین های تخصصی لیزر، می‌توانند خدمات لیزر فول بادی و یا لیزر کل بدن را با تخفیف مناسب ارائه کنند.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال