تخفیف های نت برگ برای ماساژ

ماساژها به حرکات دست ماساژور به روی پوست و عضلات بدن گفته می شه که گاهی با ضربه و گاهی با مالش همراه هست. البته ماساژ فقط فشردن عضلات و پوست نیست بلکه همین حرکت ها باعث تحریک نقاط انرژی بدن و بازشدن راه انرژی حیاتی می شه. ماساژ صورت و گردن،  درمان سردرد با ماساژ ، ماساژ کل بدن، درمان سیاتیک با ماساژ هر کدوم به تنهایی می تونن روز آدم رو بسازن

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال