تخفیف های نت برگ برای مزوتراپی

وارد کردن گروهی از مواد فعال کننده ی بیولوژیک با سوزن‌هایی بسیار ریز به داخل پوست را مزوتراپی می گویند. این مواد می‌توانند شامل انواع ویتامین، دارو (از جمله ماینوکسیدیل) یا فاکتورهای رشد (مانند فاکتورهای رشد انسولینی) باشند. مزوتراپی نوعی روش درمانی تزریقی است که در همه ی دنیا، در درمان های زیبایی کاربردهای زیادی دارد. در واقع مزوتراپی استفاده از دوزهای کم دارو با تزریق‌های مکرر، در نواحی مورد نظرپوست است. مزوتراپی یک روش بدون درد و بدون نیاز به بی‌حسی است و با زندگی روزمره بیماران تداخلی ندارد. در این روش از سرسوزن هایی با قطر داخلی بسیار کم استفاده می‌شود. تولید این سر سوزن ها به دلیل پیچیدگی تولید و دشوراری های فراوان، تنها توسط تعداد معدودی از کشورها انجام می شود. اگر قصد مزوتراپی دارید، نت برگ در این صفحه تخفیف های خوبی برای شما دارد.  

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال