تخفیف های نت برگ برای موسیقی زنده در رستوران

موسیقی روح بخش است و جان را جلا می‌دهد. موسیقی باعث ایجاد حس آرامش می‌شود مخصوصا اگر موسیقی آرام بخشی باشد که بر سر سفره غذا در هنگام شام و نهار، گوش را نوازش کند. بسیاری از رستوران ها به پخش موسیقی با دستگاه های مختلف می‌پردازند اما موسیقی زنده در هنگام صرف غذا چیز دیگری است. حس اینکه مشغول خوردن غذا هستید و یک گروه حرفه‌ای برایتان کنسرت اختصاصی برگزار می‌کنند بسیار شیرین است. می توانید بسیاری از رستوران های تهران و ایران را که همراه با سرو غذا به اجرای موسیقی زنده می پردازند را در پیشنهادهای نت‌برگ پیدا کنید

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال