تخفیف های نت برگ برای میکرودرم

میکرودرم در واقع نوعی لایه‌برداری پوستی از روی لایه های سطحی پوست است که توسط پاشش شدید اکسید آلومینیوم انجام می شود. در این روش پزشک می‌کوشد با سایش فیزیکی (یا با مواد شیمیایی) لایه‌های سطحی و حتی بخشی از لایه‌های میانیِ اپیدرم را که اغلب ناهموار و حاوی سلول‌های فرسوده و مرده است بردارد تا پوست جدیدی که جوان‌تر و مسطح‌تر است جایگزین آنها شود.  قبل از میکرودرم گاه از بی‌حسی موضعی استفاده می‌شود و بهتر است که پس از انجام لایه برداری از مواجهه با نور خورشید پرهیز شود و از پمادهای ترمیم کننده برای سرعت بخشیدن به جایگزینی پوست جدید استفاده شود. اگر قصد میکرودرم دارید، تخفیف های نت برگ را از دست ندهید.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال