تخفیف های نت برگ برای نمایش خنده دار

ارسطو درباره ی کمدی می نویسد:کمدی تقلید و محاکاتی است از اطوار و اخلاق زشت، نه این که توصیف و تقلید بدترین صفات انسان باشد؛ بلکه فقط تقلید و توصیف اعمال و اطوار شرم آوری است که موجب ریشخند و استهزاء می شود. آن چه موجب ریشخند و استهزاء می‌شود امری است که در آن عیب و زشتی هست، اما آزار و گزندی از آن به کسی نمیرسد.در واقع کمدی داستانی است از شادی و خوش یمنی زندگی قهرمانش که با اشتباهات و شوربختی های زیادی آمیخته شده و چون این بیچارگی ها از سطح ادراک بیننده پایین تر است، ناخودآگاه موجب خنده می شود. نت برگ مجموعه ای از نمایش خنده دار و کمدی  را روی سایت برای شما گردآوری کرده است که می توانید با خرید آنها، اوقات خوش و مفرحی را برای خود رقم بزنید.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال