تخفیف های نت برگ برای ورک شاپ

ورک شاپ های عکاسی، نقاشی، فیلم برداری و یا حتی داستان نویسی، شناخته شده ترین ورک شاپ های شهر هستند که طرفداران بسیاری دارند. جدا از این ورک شاپ ها بسیاری از مدیران برای افزایش سطح و توان فنی و هنری کارمندان خود نسبت به برگزاری این ورک شاپ ها اقدام می کنند. نت برگ اولین و بزرگترین سایت تخفیف و خرید گروهی در ایران است که در بخش آموزشی مجموعه ی مناسبی از ورک شاپ ها را گردآوری کرده. اگر مایلید که در این ورک شاپ ها شرکت کنید، سری به تخفیف های نت برگ بزنید.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال