تخفیف های نت برگ برای پخش بازی های ایران در جام جهانی

جام جهانی هر روز نزدیک‌تر می‌شود و ترس و دلهره بازی کردن با تیم‌های مطرح جهان همچون اسپانیا و پرتغال و مراکش بیشتر! شاید برنامه کیروش کشیدن دیوار بلند دفاعی جلوی دروازه تیم ملی باشد اما همه به یاد داریم در جام جهانی گذشته چطور با ضد‌حمله‌های برق‌آسا، آسایش را از خط دفاعی آرژانتین گرفته بودیم. پخش بازی های ایران در جام جهانی باعث ایجاد فرصتی استثنایی می‌شود تا در کنار هم به تماشای غیرت یوزهای ایرانی بنشینیم.


(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال