تخفیف های نت برگ برای پدیکور ناخن

پدیکور ناخن نیز مانند مانیکور ناخن یک کلمه اصیل فرانسوی است که در فرهنگ ما به عنوان تمیز و مرتب کردن ناخن‌های پا شناخته می‌شود. مراحل کار در پدیکور کردن ناخن شبیه به مانیکور کردن ناخن است. در روش پدیکور پا، ناخن‌های پا تمیز شده و به آرامی سوهان کشی می‌شود. همچنین پوست‌های مرده کف و پاشنه پا با استفاده از اسکراب از بین می‌روند تا پوست با طراوت و شاداب داشته باشند. لاک و پولیش ناخن های نیز در انتهای کار باعث زیبایی ناخن های پا می‌شود. برای استفاده از تخفیف‌های خدمات مانیکور و پدیکور می‌توانید از پیشنهادهای همراه با تخفیف نت‌برگ استفاده کنید.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال