تخفیف های نت برگ برای پشتی طبی

همه افراد حداقل برای یک بار هم که شده درد کمر را تجربه کرده‌اند. ستون فقرات به عنوان پایه اصلی نگهداری بدن شناخته می‌شود که آسیب‌های آن موجب ضعف، مشکلات حرکتی و حتی دیسک کمر می‌شود. یکی از بهترین ابزار برای جلوگیری از کمردرد و اصلاح نشستن استفاده از پشتی طبی است. پشتی‌های طبی قابلیت استفاده روی انواع صندلی ماشین، صندلی اداری، صندلی نشیمن و... را دارند. پشتی طبی با قرار گرفتن در صندلی باعث حمایت درست از ستون فقرات شده و به مرور زمان موجب اصلاح نشستن می‌شود و همچنین از دردهای مزمن ستون فقرات پیشگیری می‌کند.


(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال