تخفیف های نت برگ برای پلوپز

برنج به عنوان یکی از اصلی‌ترین غذاهای ما ایرانی‌هاست که در وعده های مختلف غذایی آن را طبخ کرده و نوش جان کرده‌ایم. اما بارها اتفاق افتاده که برنج یا شفته شود و یا آنقدر سفت و خشک شود که قابل خوردن نباشد. طبخ کردن و دم کشیدن برنج نیاز به دقت و توجه زیاد آشپز دارد و گاهی اشتباه‌های کوچک باعث از بین رفتن کیفیت برنج می‌شود. پلوپزها با کنترل دقیق دما و زمان پخت، کار طبخ برنج را حتی برای مبتدی‌ها آسان می‌کنند. همچنین با کاهش زمان پخت و انرژی مصرفی باعث صرفه جویی می‌شود

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال